Regler att förhålla sig till när du bokar våra lokaler

Verksamheten i lokalen ska vara avslutad senast kl. 01.00 i Salabacke och senast kl. 01.00 i S:t Per Gallerian.

Hyresavtal gällande Salabacke Arken 

Avtalets parter är dels; Uppsala Danscenter som avser vara hyresvärd och som vidare i avtalet kommer att benämnas ”Hyresvärden”, och dels den som undertecknar avtalet för uthyrningen och kommer att anses som ansvarig hyresgäst och vidare benämns som ”Hyresgästen” i avtalet. Hyresgästen måste vara en person som minst fyllt 20 år vid uthyrningstillfället och som även kan styrka detta om Hyresvärden önskar det. I och med godkännandet av bokningsvillkor vid anmälan så undertecknar Hyresgästen avtalet och därmed intygar att denne har åldern inne, själv ansvarar för att ha tagit del och accepterat Hyresvärdens ordningsregler för lokalen samt godkänner följande avtal. 

Lokalerna

Lokalerna i detta avtal avser Salabacke ”Arken”. Lokalen gäller en yta på 194 kvm och högsta antalet personer som får vistas där samtidigt är 120 personer sittandes alt. 200 personer ståendes.

Det är därefter Hyresgästens ansvar att se till att detta följs samt att finnas på plats under hela uthyrningstillfället. Vid ankomst till och avfärd från lokalen ansvarar Hyresgästen för att besökare inte stör omgivningen. Vid eventuell utryckning av störningsjour debiteras hyresgästen.

Det är inte tillåtet under några som helst omständigheter att bedriva kommersiell verksamhet i lokalerna 

Tider och priser

  • Uthyrning Måndag – Fredag 08.00-16.00: 3000kr
  • Uthyrning heldag Fredag 10.00-01.00: 7000kr
  • Uthyrning heldag Lördag 12.00-01.00: 8000kr
  • Uthyrning heldag Söndag 12.00-01.00 5000kr

Vid uthyrning som slutar kl 16.00 ska även lokalen vara lämnad och tömd på eventuella medtagna inventarier eller andra medhavda saker senast en timme efter (16.00) uthyrningen. När uthyrningen slutar kl 01.00 ska Hyresgästen ha lämnat lokalen med eventuella medtagna inventarier och dylikt senast kl 06.00 nästkommande morgon.  Detta ingår i ovanstående priser förutom själva lokalen.

·      Städ*

    Bord och stolar

·      Kök samt standard köksinredning

·      WI-FI

·      Belysning med kristallkronor (gäller Salabacke Arken) 

*Städ, vid städ gäller grundstäd dvs dammsugning och avtorkning av golv samt ytor. Hyresgästen plockar undan sopor och ställer i hallen, ställer ihop ev. bord och stolar. Se till att det finns askkopp för eventuella rökare och att dessa fimpar sedan tas bort. Vid hyrning av porslin så ska dessa diskas efter användning utav Hyresgästen. 

Hyresgästen får själv stå med förbrukningsmaterial så som diskmaskinsmedel, pappershanddukar, hushållspapper, toalettpapper samt soppåsar.  

Tillval kan göras mot betalning i bokningen.

Betalning

Betalning sker till Hyresvärden utav Hyresgästen genom en  överenskommen faktura med 30 dagars förfallodatum från fakturatillfälle. Utebliven betalning debiteras med dröjsmålsränta enligt 6  paragrafen räntelagen. 

Avbokning kan göras, dock senast 20 dagar innan bokningen. I annat fall kommer hela beloppet att debiteras Hyresgästen ändå.

Förstörd inredning och inventarier

Det är Hyresgästen som ansvarar för lokalen samt alla Hyresvärdens egendom, i och kring den hyrda lokalen. Vid eventuella skador på lokal och/eller hyrda inventarier (se bifogad förteckning för samtliga inventarier) är Hyresgästen skyldig att meddela skadan utan dröjsmål till Hyresvärden samt ersätta den till ett pris motsvarande nytt anskaffningsvärde av motsvarande produkt, eller stå för reparationskostnader om Hyresvärden finner detta möjligt.  

Hyresvärden ersätter inte Hyresgästen för eventuella kostnader som uppstår med anledning av att verksamheten inte kan fullföljas. Kostnader för Hyresvärden på grund av att ordningsreglerna inte följs debiteras Hyresgästen. Hyresvärden förbehåller sig rätten att avbryta verksamheten om ordningsreglerna/avtalet inte följs.